Prizren: Policija nastavlja akciju oduzimanja motocikla i u večernjim satima

Regionalna uprava policije u Prizrenu sprovodi Operativni plan „Motociklisti prestupnici“, širom grada i u večernjim satima. Policijska jedinica na bicklima, je oduzela više motocikla u centru grada Prizrena ali i u drugim mjestima u gradu, piše Kosova.info

Oduzeti motocikli su nakon kontrole policijskih službenika gdje je utvrđeno da nisu registrovani ili ne posjeduju potrebnu dokumentaciju oduzeti i šlep služba ih odvodi na svoj parking, dok se kazne ne plate i obezbjedi potrebna dokumentacija.

„Brojne policijske aktivnosti i zadaci, koji su planirani u okviru Regionalne policijske uprave u Prizrenu, intenzivno će se nastaviti i narednih dana, gdje će tolerancija na prekršaje biti nula!.

Regionalna uprava policije u Prizrenu apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila i znakove saobraćaja”, navodi se na kraju ovog saopštenja iz Policije Kosova.