Prizren: Totaj održao sastanak u Skupštinskoj sali, primetno odsustvo pripadnika nevećinskih zajednica

Gradonačelnik Prizrena Šaćir Totaj je održao prvi javni sastanak sa građanima povodom predstavljanja šestomesečnog rada. Dok je u sali opštinske Skupštine bila primenta slaba zainteresovanost ne više od 20 odbornika i građana ali bez učešća stanovnika ili odbornika nevećinskih zajednica.

Tokom izlaganja predstavio je prioritete lokalne samouprave Prizrenu: transparentnost, modernizacija infrastrukture, povećanje zelenih površina i besplatni javni prostori za stanovništvo, kvalitetno obrazovanje, razvoj turizma i promocija grada.
I ne samo nego i odgovornost, proaktivan pristup, efikasan rad i transparentnost u radi sa medijima vezano za opštinske aktivnosti će biti deo diskursa u radu samouprave pod njegovim vođstvom. On se zahvalio prisutnima za učešće na ovom sastanku.
Obavestio ih da je imenovan koordinator za rad opštine na osnovu njegove odluke o formiranju radne grupe sa ciljem progresivnih promijena.
Izjavio da se sastao sa;

  • 16 ambasadora, dva zamjenika ambasadora i delegacijama iz različitih ambasada.
  • 64 predstavnika različitih državnih institucija, lokalnih, centralnih i međunarodnih.
  • Održao 8 sastanaka sa predstavnicima KFOR-a i preko 20 sastanaka sa predstavnicima NVO aktivista i organizacija.
  • Predstavnicima privrede i zanatlija da bi čuo i po mogućnosti odgovorio na njihove zahtjeve i potrebe.
Aktuelni odbornici iz Bošnjačke zajednice: Merdžan Osmani, Admir Aljilji i Sead Arifi

Kako javlja portal Kosovainfo, na bosanskom jeziku, ovo je sedmi mjesec lokalne samouprave pod upravom Šaćira Totaja od prve sjedmice decembra 2021, i još uvjek nije ispoštovana odredba Ustava i izglasala dogradonačelnika za ne većinsku zajednicu odnosno poziciju koja pripada Bošnjačkoj zajednici u opštini Prizren.
Na poslednjim lokalnim izborima u Opštini Prizren učestvovalo je 4 političkih subjekta iz ove zajednice a partija koja je dobila najveće povjerenje Bošnjačke zajednice je Nova Demokratska Stranka, dok je kandidat sa najviše osvojenh glasova upravo Merdžan Osmani.