Promjene u Regionalnoj policiji Prizren, izvršene četiri pozicije

U pojedinim direkcijama Kosovske policije nastavljaju se promjene i imenovanja na različite pozicije pojedinih službenika i pretpostavljenih u ovoj instituciji. Ovakve promjene su se nedavno dogodile u Regionalnoj policijskoj upravi u Prizrenu, prenosi Gazeta Sinjali.

Sinjali saznaje da je riječ o promjenama na četiri mjesta, u policijskoj stanici u Prizrenu, kao i u regionalnoj direkciji – nakon iznetih prijedloga koje je odobrila kosovska policija.

Potpukovnik Lulezim Shala, koji je vodio regionalnu operativu, imenovan je za zamjenika direktora u Regionalnoj policijskoj upravi u Prizrenu.

Na njegovo mjesto, za načelnika Regionalne operative postavljen je major Vehbi Zekoli, koji je bio komandir policijske stanice Alfa u Prizrenu.

Za komandanta ove stanice postavljen je kapetan Nedždet Mrasori, koji je bio zamjenik komandira policijske stanice u Prizrenu.

Kapetan Faruk Bećiri postavljen je na mjesto načelnika za teška krivična dijela u Regionalnoj direkciji, koji je ranije bio načelnik za kriminalističku tehniku u regionalnim istragama.

Ove odluke stupile su na snagu od danas prenosi Gazeta Sinjali.