Regulatorni ured za elekreičnu energiju: U aprilu nove tarife za potrošenu energije

Regulatorni ured za električnu energiju (ERO) saopštio je da se krajem marta ili početkom aprila očekuje stupanje na snagu novih tarifa za električnu energiju

RUE je obavestio da je trenutno u fazi analize i razmatranja komentara zainteresovanih, a kako kažu, nakon pregleda i analize donosi se odluka o maksimalnim prihodima.

„Što se tiče očekivanja koliki će biti maksimalno dozvoljeni prihodi, do ove faze RUE ima samo početne procijene koje su objavljene, dok su konačne procijene za maksimalno dozvoljeni prihod u procesu razmatranja i nakon ove procijene izvještaji su konačni. odluke će biti objavljene“ Što se tiče pitanja obeštećenja građana nakon odluke Ustavnog suda zbog nepravednog obračuna građanima za plaćanje struje na sjeveru, RUE nije pojasnila kako će građanima biti obeštećena, osim što će razmotriti sve opcije mogući zakon koji im je dostupan uprkos složenoj presudi“, kaže se u odgovoru RUE prenosi  rtv21.