RSE: Postignut “kompromis” o vizama za Kosovo, odluka stupa na snagu najkasnije 1. novembra 2023.

Članovi radne grupe Evropske unije (EU) za vize su, čini se, približili stavove i postigli saglasnost o kompromisnom tekstu, prema kojem će vizna liberalizacija za Kosovo stupiti na snagu najdalje 1. novembra naredne godine, i u slučaju da do tog datuma digitalni sistem ETIAS ne bude potpuno fukcionalan.

Prema pozudanim izvorima sa sastanka, ova formulacija je zadovoljila sve strane, koje su bile podeljene u dve grupe: grupu koju je predvodila Francuska a koja je insistirala da vizna libralizacija bude direkto povezana sa ETIAS-om i drugu grupu koja je smatrala da Kosovo ne može da pretrpi posledice ako ETIAS ne bude do tada operativan.

Radna grupa eksperata država članica EU se po drugi put sastala u četvrtak, 10. novembra u pokušaju da se postigne saglasnost o konačnom tekstu za viznu librealizaciju za Kosovo.

Na prvom susretu koji je održan 13. oktobra, Francuska je zatražila da vizna liberlizacija bude direktno povezana sa sistemom ETIAS.

Češko predsedavanje Evropskom unijom bi trebalo da sastavi novi nacrt teksta koji bi ubrzo trebao da se usvoji takozvanom tihom procedurom. Radi se o pojednostavljenoj pisanoj proceduri prema kojoj se smatra da je akt usvojen na kraju roka koji odredi Predsedništvo, osim ako se tome protivi neka država članica.

Nije poznato kakvu će preciznu formulaciju sastaviti češko predsedavanje, ali je izvesno da će se spomenuti i ETIAS ali i krajnji rok (prvi novembar) za stupanje na snagu vizne liberalizacije, kako bi se izbeglo novo odlaganje ukidanja bezviznog režima, ako ETIAS do tada ne bude funkcionalan.

Procedure koje slijede
Nakon isteka roka za tihu proceduru, koja podrazumjeva usvajanje teksta, vizna librealizacja prelazi od ekspertskog na politički nivo, počev od ambasadora država članica EU. Oko ovog pitanja trebalo bi da raspravljaju krajem novembra.

Nakon toga bi trebalo da bude održan takozvani trialog u kome učestvuju sve tri institucije EU: Evropska komisija, Evropski parlament i Savet EU.

Na kraju ovu odluku, glasanjem trebaju da odobre Evropski parlament i Savet ministara EU gde se odluka donosi kvalifikovanom većinom, što podrazumeva 55 odsto država članica koje održavaju 65 odsto celokupnog stanovništva EU.

I dalje se računa na dovoljnu političku volju koja će omogućiti okončanje svih formalnih procedura do decembra ove godine.

Češko predsedavanje, kako se saznaje ima za cilj, da vizna liberalizacija bude jedna od “svetlih tačaka” na samitu EU-Zapadni Balkan koji će se održati u Tirani, 6. decembra.

Šta je ETIAS i kada bi mogao da stupi na snagu


ETIAS je, inače, sistem za davanje ovlašćenja za putovanje u one zemlje Evropske unije koje pripadaju šengenskom prostoru. Konačnu odluku o prelasku spoljne granice donosi država članica EU prve destinacije.

ETIAS će sprovesti takozvani skrining prije putovanja putnika koji uživaju bezvizni pristup Šengenskom prostoru, i na taj način će omogućiti državama članicama da uskrate dozvolu putnicima za koje se smatra da predstavljaju bezbijednosnu pretnju, rizik u smislu iregularne migracije ili javnog zdravlja. Da bi prešli spoljnu šengensku granicu, putnici bez vize će morati da imaju i važeću putnu ispravu i ETIAS ovlašćenje.

ETIAS je odobren 2018. godine, ali je stavljanje ovog sistema u funkciju u nekoliko navrata odloženo. EU računa da bi mogao postati operacionalan do kraja 2023. godine.