Saobraćajna policija u Prizrenu napisala 1410 kazni za 11 dana

Kosovska policija u regionu Prizrena saopštila je da je izrekla 1.410 kazni na 11 dana za prekršioce saobraćaja, u okviru Operativnog plana „Brza brzina i nedozvoljeno preticanje“.

U izvještaju se navodi da od 09.02.2023. do 20.02.2023. godine Regionalna jedinica drumskog saobraćaja Prizren ima pojačanu aktivnost u cilju spriječavanja saobraćajnih prekršaja, aktivnosti su sprovedene u okviru Operativnog plana „Brza i neovlašćena prekoračenja”.

U cilju uspostavljanja reda i reda u saobraćaju, policija je patrolirala u zoni odgovornosti i držala brojne punktove u sprovođenju operativnog plana.

U ovom periodu, odnosno od 9. februara 2023. do 20. februara 2023. godine, Regionalna jedinica za drumski saobraćaj Prizren je izrekla:

1410 kazni za raznu krijumčarenje nafte.

Od njih, prema PO „Prebrza i nedozvoljena preticanja” na mapi je označeno: 594 kazne.

Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajna pravila kako bi okruženje bilo bezbijednije za sve.