Skupština danas nastavlja plenarnu sjednicu, a na dnevnom redu je Rezolucija o štrajku

Skupština Kosova i danas nastavlja sjednicu nedovršenim tačkama iz prošlosti.

Na dnevnom redu je glasanje o Rezoluciji sa skupštinske rasprave o generalnom štrajku Unije samostalnih sindikata Kosova, prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-147 o izmjenama i dopunama Zakona br. Finansirano od strane države, glasanje u drugom čitanju Nacrta zakona br.08/L-117 za Vladu Republike Kosovo, itd.