Skupština danas raspravlja o trošenju javnog novca za dvogodišnji mandat Vlade

Poslanici Skupštine Kosova okupiće se danas na novoj plenarnoj sjednici. Na ovoj sjednici, pored tačaka van dnevnog reda i poslaničkih pitanja, poslanici će razmatrati i prijedlog-riješenje o trošenju javnog novca za dvogodišnji mandat Vlade Republike Kosovo.

U drugom čitanju biće razmotren Nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o tretmanu objekata bez dozvole, a planirano je i da se o nacrtu zakona glasa za državnog tužioca u drugom čitanju.

U srijedu ove nedelje, usled nedostatka kvoruma, Skupština nije uspjela da nastavi neke nezavršene sjednice.

Dnevni red

Izjave van dnevnog reda,

poslanička pitanja,

Glasanje u drugom čitanju Predloga zakona br. 08/L – 123 za izmjenu i dopunu zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih agencija,

Glasanje u drugom čitanju Predloga zakona br. 08/L-167 za državnog tužioca,

Izglasavanje preporuka u vezi sa izvještajem revizije informacionih tehnologija „Sistem upravljanja platama“,

Glasanje o preporukama u vezi sa Izvještajem revizije: „Rad sistema grantova za performanse opštine i upravljanje projektima finansiranim od strane donatora za 2021. godinu“.

Razmatranje Prijedloga zakona br. 08/L-221 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projekta između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, KOSTT (Operater sistema, prenos i tržište doo) i Frankfurt na Majni (KFC),

Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-222 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za projekat „Solarne grejanje Prištine“,

Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-184 o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-024 za postupanje sa neovlašćenom gradnjom,

Razmatranje Prijedloga-riješenja o potršnji javnog novca za dvogodišnji mandat Vlade Republike Kosovo.