Skupština se sastaje, na dnevnom redu je prijedlog zakona za državnog tužioca

Skupština Kosova sastaće se 13. aprila od 10.00 časova na kojoj će prvo biti postavljena poslanička pitanja kosovskih poslanika.

Dok je tačka četvrta dnevnog reda drugo razmatranje Predloga zakona br. 08/L-167 za Državnog tužioca.

U nastavku možete pročitati dnevni red koji će biti održan na plenarnoj sjednici Skupštine Kosova.

1. Izjave van dnevnog reda,

2. Poslanička pitanja,

3. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L – 123 za izmjenu i dopunu zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih agencija,

4. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-167 za Državnog tužioca

5. Razmatranje preporuka u vezi sa izvještajem revizije informacionih tehnologija „Sistem upravljanja zaradama“,

6. Razmatranje preporuka u vezi sa Izvještajem revizije: „Funkcionisanje sistema grantova za performanse opštine i upravljanje projektima finansiranim od strane donatora za 2021. godinu“.

7. Predlog GP LVV za zamjenu članova u skupštinskim komisijama.