U Ljekarskoj komori strahuju od najvećeg odlaska ljekara posle januara 2024. godine

Od januara do aprila, prema podacima Ljekarske komore Kosova, zemlju je napustilo 88 ljekara.

Prema riječima šefa Komore Pleurata Sejdiua, tokom cijele 2022. godine Kosovo je napustilo 211 lekara različitih profila. On je upozorio da će se nakon ukidanja viza od januara slijedeće godine povećati dinamika i broj polazaka.

„Omogućavanje ovih komunikacija sigurno će povećati dinamiku i broj odlazaka. Prošle godine smo imali 211 sa svim tim blokadama komunikacija, ove godine do nedelje imamo 88, što je više od prosjeka prošle godine, prva četiri mjeseca. Očekujemo veći broj nego prošle godine. Razlozi koji su bili prošle godine i isti su pitanje nezaposlenosti, imamo veliki broj ljekara, blizu 400 ljekara je nezaposleno”, rekao je on za Ekonomiju onlajn.

Prema njegovim riječima, nezaposleni su u većini slučajeva napustili Kosovo, ne isključujući profesionalce. Čudno mu je što opštine ne raspisuju konkurse za prijem mladih ljekara, kada za njima postoji potreba.

„Najviše je onih koji odlaze iz ove kategorije, koji su nezaposleni. Zatim tu su specijalisti, oni koji su u drugoj ili trećoj godini specijalizacije, nisu zadovoljni kvalitetom specijalističkog obrazovanja koje se nudi ovde na Kosovu i to je najzahtijevnija generacija od naše i ovo je velika broj njih i razloge zbog kojih odlaze. Treći razlog su uslovi rada i plata”.

„Zapošljavanje ovih mladih ljudi je iznenađujuće jer je moguće kada su sve opštine glavni poslodavci ovih kategorija koje odlaze. Raspisani konkursi za ljekare jer im je ljekar potreban, i sami su izrazili zabrinutost da nemaju ljekara i da ih zaposle. Potrebna im je i medicinska sestra, ali manje. Drugi dio je promjena kvaliteta specijalizovanog obrazovanja, gdije bi država trebalo da ponudi više stipendija ili finansijske podrške za njihovo školovanje u poslednjih godinu dana u inostranstvu kao što je to bilo svaki put.“/ EO