U Mamuši ove godine zasađeno više suncokreta

Ukrajina proizvodi najviše suncokretovog ulja na svjetu. Prema podacima, jestivo ulje iz Ukrajine se izvozi širom svjeta. Zbog ruske agresije i prepreka koje je izazvala Ukrajini, svuda je porasla cijena nafte i drugih proizvoda u vezi sa njom. Kosovo ima „malu Ukrajinu“. Reč je o Mamuši.

Velika površina zasađena suncokretom daje još više ljepote prirodi u Mamuši.

Ovom posebnom vrstom cvjeća zasađeno je 32 od 200 hektara porodice Morina.

Da bi se održao kvalitet zemljišta, poželjno je promijeniti usev koji je tamo zasađen.

Osim toga, drugi razlog za sadnju suncokreta na ovim zasadima je poskupljenje ulja, kaže Ilir Dula, saradnik porodice Morina.

Seme cvjjeća se seje u proljeće i očekuje se da će biti spremno za žetvu u septembru.

Kao i svaka druga biljka, ove biljke suncokreta zahtijevaju istu negu. Zalivanje i nega.

Iako je vrsta ovog cvjeća pogodna i za suva zemljišta, na parcelama je već postavljen podzemni sistem za navodnjavanje.

Dula ističe da u zemlji ne postoji sabirno mjesto za sirovinu jestivog ulja, pa ciljaju na inostrano tržište.

A, uzimajući u obzir atmosferske uslove, u septembru se očekuje zadovoljavajući plasman.

Ova godina kaže da je više eksperimentalna. Nastavak ove aktivnosti zavisi i od koristi koje će ona pružiti ove jeseni.

Za ovakvu vrstu posla, žetva suncokreta se obavlja specijalnim kombajnima.