U roku od sedam mjeseci Kosovo je napustilo 139 ljekara

Za tri godine Kosovo su napustila 403 lekara.

Predsjednik Ljekarske komore Pleurat Sejdiu pokazao je egzodus ljekara tokom godina.

Prema riječima Sejdija, pozivajući se na statistiku Privredne komore Kosova, samo za sedam mjeseci Kosovo je napustilo 139 lekara radi boljeg posla.

„Prema statistici OMC-a, od januara 2020. godine do danas, 403 ljekara su napustila Kosovo. Samo 2020. godine otišlo je 105 ljekara, dok je 2021. otišlo 159, a od januara 2022. do danas 139 lekara“, rekao je Sejdiu za Insajderi.

Doktori na Kosovu su izgubili povjerenje u promjene, pa se štrajk ne vidi kao opcija, kaže Sejdiu.

“S obzirom na gore navedene slučajeve, riječ štrajk više nema smisla za ljekare i, nažalost, ljekari su prećutno izabrali put odlaska jer su izgubili povjerenje u promjene”, rekao je Sejdiu.