U subotu se održava drugi rok državne mature

Za sve maturante koji nisu dostigli prag prolaznosti u prvom roku, Ministarstvo prosvjete, nauke, tehnologije i inovacija (MONT) organizuje Državni maturski ispit (drugi rok), u subotu, 27. avgusta 2022. godine.

Oko 5.084 maturanta biće testirano u drugom roku u 59 centara za testiranje, dok će u ovom procesu biti angažovano oko 177 poverenika, 70 supervizora, 50 posmatrača iz omladinske organizacije KIC, kao i 600 administratora.

U koordinaciji sa opštinskim direkcijama za obrazovanje i školama, MONT  je izvršio sve pripreme za organizaciju ovog ispita. U svakoj klupi će raditi po jedan učenik, a u svakoj nastavi biće dozvoljeno najviše 12 diplomaca.

MONT zahteva od svih lica uključenih u proces da obavljaju dodeljene zadatke sa visokom stručnošću i profesionalnošću, dok zahtijeva da se sve nepravilnosti pismeno prijave DKA i MONT.

„Za sve učesnike za koje postoje činjenice o kršenju procedura, Državno vijeće za maturu će preduzeti mjere po Zakonu o maturi. Na osnovu ovog zakona i Vodiča koji se šalje školama, strogo je zabranjeno držanje telefona u centrima za testiranje i svako ko bude uhvaćen na telefonu biće isključen sa ispita.

Kako se ne bi uticalo na proces iu skladu sa pravilima administracije testa, posle 10:00 (vreme kada test počinje) nijedna druga osoba ne sme ući u centre za testiranje osim lica odgovornih za nesmetano odvijanje testa. Dakle, mediji mogu da se slikaju u svakom centru samo pre početka mature“, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će rezultati drugog roka državne mature biti objavljeni najkasnije 7. Septembra prenosi Telegraf.