Ujedinjeni sindikat obrazovanja  planira da na more pošalje preko 400 nastavnika

Jun će početi raspustom na albanskom primorju za stotine nastavnika.

Očekuje se da će Ujedinjeni sindikat obrazovanja (SBASHK) poslati preko 400 prosjvetnih radnika.

Predsjednik SBAŠK-a Rahman Jašaraj saopštio je da su počele pripreme za ovu ekskurziju.

„Gledajući ponude iz turističkih kompleksa, uslove i cijene drugih, onda ih dodijeljujemo jednom od hotelskih kompleksa, zatim šaljemo 420 nastavnika iz čitavog Kosova. Šaljemo ih u junu zbog cijena jer nam odgovaraju jeftinije cijene, jer ih ima više“, rekao je on.

Jašaraj  je pokazao kriterijume koji moraju biti ispunjeni da bi ovi učitelji bili poslati na more.

„Opština bira škole koje ranije nisu bile, zatim pojedinačnu školu po kriterijumu da bude član SBAŠK, da bude dobar nastavnik, a da se ne osjeća loše da brine o onima koji imaju manje mogućnosti da odu na odmor. sami“, rekao je on.

Čak i direktor škole „Emin Duraku” Visar Osmani vidi potrebu za raspustom koji organizuje SBAŠK za nastavnike.

„Za odmor im je sindikat poslao i novac, što je bio dobar korak, ali moj poziv je bio da daju prednost nastavnicima koji imaju teška ekonomska stanja ili hronične bolesti.

Ali traži da se albanska obala ne koristi za obuku.

„Da, ima mnogo obuka koje se organizuju u inostranstvu, zašto ih ne održati na Kosovu, a ta sredstva koja su namenjena za smještaj treba da se sliju u našu zemlju“.

SBAŠK već nekoliko godina šalje nastavnike na albansku obalu na odmor prenosi TV1.