Univerzitet „Ukšin Hoti“ u Prizrenu obavještava zainteresovane studente da se od utorka otvara konkurs za upis novih studenata u školskoj 2022/2023.

U nastavi na bosanskom jeziku  su tri smjera

U razgovoru za radio ASTRA, prof.dr. Vedat Bajrami, dekan Edukativnog fakulteta kazao je, da se na Univerzitetu  nastava izvodi na tri jezika, albanski, turski i bosanski jezik, naglasivši da će se ove akademske godine studenti u nastavi na bosanskom jeziku moći upisati na tri smjera.

Osnovni program za učitelje i predškolski program za vaspitača, dok na Fakultetu komjuterskih nauka je smjer informativna tehnologija i telekominikacija.

Prof. Asoc. dr. Vedat Bajrami Dekan Edukativnog fakulteta

Na pitanje šta je potrebno da studenti  pribave od dokumenata da bi aplicirali, dekan Bajrami nam je obrazložio: ‘’Od dokumentacije je potrebno  pribaviti:

– izvod iz matične knjige rođenih – original,

 – fotokopija lične karte,

– svjedočanstva svih razreda srednje škole, to može biti original ili ovjereno kod notara,

– kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, treba da dostave odluku  nadliježnog ministarstva o priznavanju obrazovanja,

 i prijavni formular sa uplatom u iznosu od 2.50 €. 

Konkursna dokumentacija se isključivo podnosi studentskoj službi – zaključio je na kraju Bajrami,  profesor u nastavi na bosanskom jeziku.