Veliki pad broja učenika u školama u poslijednjih 14 godina na Kosovu

Od školske 2008/09 do poslijednje 2021/22, Kosovo ima oko 130 hiljada učenika manje, što predstavlja pad od preko 30%.

U istraživanju Instituta GAP, koji je obrađivao statistiku MONT-a za opštine, vidi se da ima opština Kamenice ili Juniku ima velikog pada, gde je 50%  broja učenika već 14 godina.

Prema mišljenju stručnjaka za obrazovanje, smanjenje broja učenika, posebno u ruralnim sredinama, rizikuje zatvaranje mnogih škola. Da se ​​to ne bi desilo, prema riječima Rinora Ćehaje, trebalo bi da se uradi statistička analiza o broju učenika u opštinama.

„Trebalo bi uraditi statističku analizu koji je realan broj učenika u odnosu na broj nastavnika i na osnovu toga izraditi državnu strategiju koja utiče na sve opštine, a koja bi podstakla unutrašnju reorganizaciju u svim opštinama, ali i za postavljanje istinskih politika bilo u zapošljavanju ili kapitalnim investicijama u infrastrukturi“, rekla je Rinore Ćehaja iz instituta EDD GUARD.

Iako je broj učenica značajno smanjen i trend opadanja se nastavlja, broj obrazovnog kadra je manje-više isti. Salie Gajtani, stručnjak za obrazovanje, kaže da treba biti oprezan sa ulaganjima u budućnosti.

„Vlada treba da vodi računa o pravilnoj izradi obrazovnih politika, kako ne bismo došli u situaciju da broj nastavnika bude u nekoj srazmeri sa brojem učenika. Stoga je potrebna bliska saradnja MONT-a i DKA, na način da ne dođe do pogrešnih ulaganja, u izgradnju škola koje imaju tendenciju da ostanu prazne, ili zapošljavanje novih nastavnika u školama u kojima je smanjen broj učenika. brzo je“, rekao je Gajtani.

Prekomerno obrazovno osoblje u nekim opštinama je problem sa kojim se susrećemo već neko vrijeme i koji se pominje u izvještajima i prihvata od strane MONT-a. Međutim, do sada nije bilo konkretnih inicijativa za njihovu prekvalifikaciju, prijevremeno penzionisanje ili bilo koji drugi izbor prenosi ATV.