Više od 1,5 miliona evra zaplijenilo je Specijalno tužilaštvo

1 milion 546 hiljada 753 evra i 93 centa.

Ovo je iznos koji je zaplenilo Specijalno tužilaštvo, u predmetu pod oznakom “Žuri”.

U ovaj slučaj se sumnjiči šest osoba.

U pitanju je više krivičnih dijela.

„Pranje novca“ iz člana 302 u vezi sa članom 31 KPRK-a, a u vezi sa članom 56 Zakona br. 05/L-096, Za spriječavanje pranja novca i suzbijanje finansiranja terorizma, kao i „Kompjuterske prevare, izvršene u saradnji, u vidu struktuirane kriminalne grupe“, navodi se u saopštenju Posebnog Tužilaštvo.

Glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Blerim Isufaj održao je sastanak sa zajedničkim timom za selekciju i identifikaciju teških krivičnih dijela.