Više od 57.000 građana se odreklo kosovskog državljanstva od 2008.

Oko 57.000 građana Kosova odreklo se državljanstva, od početka 2008. do kraja 2023. godine. Ovo su za Radio Kosovo saopštili zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova, glavni razlog za podnošenje zahtijeva za odricanje državljanstva je zabrana dvojnog državljanstva u različitim zemljama, uglavnom u EU.

I ove godine se nastavlja sa podnošenjem zahteva za odricanje, jer je broj stanovnika Kosova koji su oslobođeni državljanstva trocifren. Ovo je saopštila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Nora Fetoši (Fetoshi), koja ukazuje na broj građana koji su se odrekli ili stekli državljanstvo Kosova od 1. januara prošle godine.

„Od 1. januara do 12. februara 2024. godine državljanstva Republike Kosovo se odreklo 329 lica. U ovom periodu državljanstvo je steklo 61 lice. Tokom 2023. godine 3.098 lica je oslobođeno državljanstva, dok je 708 lica steklo državljanstvo Republike Kosovo“, rekla je ona.

Od 2008. do kraja 2023. godine državljanstva Kosova se odreklo 57.155 ljudi, rekla je Fetoši i dodala da je za isti period državljanstvo dobilo 3.568 osoba.

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova je za Radio Kosovo saopštila glavne razloge koji dovode do toga da građani Kosova upute zahtijev da se odreknu državljanstva.

„Razlozi za odricanje državljanstva Republike Kosovo su to što mnoge zemlje Evropske unije ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo, uključujući i neke zemlje koje nisu deo Evropske unije. Imajući u vidu da veliki broj naših državljana već godinama živi u ovim državama i da je veliki broj rođen u ovim državama i kao rezultat toga stekao pravo na dobijanje državljanstva i u obavezi je da se odrekne prethodnog državljanstva, ukoliko žele da steknu državljanstvo te zemlje“, rekla je Fetoši.

Pozivajući se na podatke popisa stanovništva na Kosovu iz 2011. godine, broj od 57.155 ljudi koji su se odrekli kosovskog državljanstva je za oko 7.000 veći od ukupnog broja stanovnika u tri opštine regiona Uroševca: Kačanik, Đeneral Janković i Štrpce, koje zajedno imaju oko 50 hiljada stanovnika.