Vlada nastavlja sa vanrednim mjerama za snabdevanje energijom

Vlada Republike Kosovo odlučila je da nastavi sa hitnim mjerama snabdevanja energijom.

Odluka je donijeta na izvršnom sastanku u petak.

Vlada Kosova je 1. avgusta, na prijedlog Ministarstva ekonomije, usvojila odluku o raspisivanju hitnih mjera snabdevanja energijom.

Mjere koje je preduzela Vlada Kosova su na snazi 60 dana nakon usvajanja od strane Skupštine Kosova.

Skupština može produžiti ovaj rok za uzastopne periode od 30 dana većinom glasova prisutnih članova Skupštine, do 180 dana.

Kancelarija regulatora je 8. februara ove godine odlučila da potrošači koji troše do 800 kilovata mjesečno neće imati poskupljenje struje, pa će plaćati sadašnje tarife.