Vlada odlučuje o cijenama goriva

Vlada Kosova usvojila je administrativno uputstvo u kome se navodi da će se odrediti maksimalna dozvoljena cijena goriva.

U obrazloženju ministarke industrije Rozete Hajdari nijedna cifra se ne pominje. Trenutno litar nafte u zemlji košta oko 1,9 evra. Prema Hajdarijevim riječima, na Kosovu postoje odstupanja cijena sa kretanjima na svjetskim tržištima. Za to je rekla da će maksimalno dozvoljena cijena biti odmah određena.

„Administrativno uputstvo je napravljeno u cilju zaštite potrošača i konkurencije kako bi se izbijegli poremećaji na tržištu. Na osnovu podataka koje posjeduje MINT, potvrđenih dokazima preduzeća iz Carine i PAK-a(Poreska Administracija Kosova), postoji neusklađenost lokalnih cijena u poređenju sa kretanjima na svjetskom tržištu. Neusklađivanje cijena je jedan od razloga kada Vlada može da odrijedi maksimalno dozvoljenu cijenu, odnosno ograniči trgovinsku maržu. Oni će se zasnivati na dokazima Carine i PAK-a. Ovim uputstvom MINT predlaže da se odmah utvrdi maksimalno dozvoljena cijena goriva“, rekla je ona.

Očekuje se da će Vlada odlučiti o regulisanju cijene nafte

Sedma tačka dnevnog reda 84. sjednice Vlade, koja je počela u 10.00 časova, biće razmatranje Nacrta administrativnog uputstva o regulisanju cijena goriva.

Nafta i benzin su poslednjih nedelja dostigli rekordne cijene. Opozicija je dosledno tražila ukidanje akciza i smanjenje PDV-a, dok je Vlada najavila mjere „uskoro”.

Trenutno litar nafte košta oko 1,9 evra.

Pored administrativnog uputstva za regulisanje cijena goriva, na sjednici Vlade je još preko 20 tačaka dnevnog reda.