Zakon o platama, protesti ponovo upozoreni – traži se reaksija Vlade

Zakon o platama, za koji se očekuje glasanje u narednim danima i nedeljama, izazvao je reakcije raznih udruženja i organizacija koje su direktno pogođene ovim zakonom.

Čak su upozoravali na sindikalne akcije, uključujući i proteste ako ovaj zakon bude usvojen bez izmjena koje traže.

Organizacija ratnih veterana OVK upozorila je na proteste u dvorištu kosovske skupštine, ukoliko nacrt zakona kojim se veterani ukidaju sa minimalne zarade dođe na drugo čitanje.

Ovo je saopštio vršilac dužnosti predsjednika ove organizacije Faton Klinaku, koji je reagovao na izjave ministra Hekurana Muratija u vezi sa pitanjem boračkih spiskova.

„Ukoliko namjeravaju da pripreme ili manipulišu javnošću, a zatim Skupštini iznesu na drugo čitanje nacrt zakona kojim se borci skidaju sa minimalne zarade, opet kažem da ćemo protestovati u dvorištu Skupštine. Poštovani veterani, invalidi i porodice palih boraca, budite spremni da ćete, ako vas pozovemo na protest, izaći što masovnije“, napisao je Klinaku u reagovanju na Fejsbuku.

On je rekao da je dobro što se o budžetu razgovara sa građanima, ali bi, prema njegovim riječima, bilo još bolje da Vlada ne blokira projekte kosovskih opština.

Pored OVL OVK, reagovala je i Sindikalna asocijacija kontrolora letenja Kosova (SINKON).

SINKON je smatrao da njihovo uključivanje u Zakon o platama u javnom sektoru narušava autonomiju Kosovske agencije za vazdušnu plovidbu u sprovođenju odredaba međunarodnih sporazuma, koje je Republika Kosovo dužna da sprovodi u skladu sa članom 145. Ustava Republike. Kosova.

Kontrolori letenja kažu da pružanjem usluga ostvaruju finansijske prihode i tvrde da nisu finansijski teret za budžet Kosova jer su malobrojni.

Oni dalje kažu da pozdravljaju svaki zakon koji reguliše pitanja plata i socijalnog staranja na Kosovu, ali će po njima Prijedlog zakona o platama pogoršati situaciju.

„Naš zahtijev da ne bude uvršten u zakon o platama vezan je za to što je profesija kontrolora letenja posebna,  se ne poklapa i ne uklapa ni sa jednom drugom profesijom, zahtijeva poseban tretman kakav uživa u regionu i u evropskim zemljama. Apelujemo na naše institucije da pronađu riješenje, nemojte nas uključivati u zakon o platama, to se može uraditi korišćenjem evropske prakse, pošto je samo Kosovo posvećeno primjeni/transponovanju evropskih zakona i propisa. Nismo mi 10 hiljada, 5 hiljada ili 100 kontrolora letenja, mi smo samo 32”.

U sindikatu kažu da se izvinjavaju putnicima i avio-kompanijama za situacije koje mogu nastati u bliskoj budućnosti, odlučujući o sindikalnim mjerama koje mogu da se preduzmu ukoliko se njihove brige i zahtijevi ne uzmu u obzir.

Nacrt zakona o platama je prošle nedelje dobio odobrenje Vlade, a očekuje se da će ga razmotriti Skupština i nakon usvajanja biti objavljen u Službenom listu Republike Kosovo.

Pre prvog razmatranja nacrta zakona na plenarnoj sjednici, odgovorno-izvještajna komisija, zadužena od predsjednika Skupštine, razmatra nacrt zakona u principu. Komisija podnosi Skupštini izvještaj sa preporukama za usvajanje ili neusvajanje nacrta zakona.

Prema uredbi Skupštine Kosova, prvo razmatranje nacrta zakona na plenarnoj sjednici ne može se obaviti prije nego što prođu dvije nedelje od dana dostavljanja.

Između dva čitanja u Skupštini, prijedlog zakona može da pretrpi izmjene. Predlog zakona o platama u javnom sektoru nije usvojen u Skupštini tokom marta mjeseca.

Ustavni sud Kosova je 30. juna 2020. godine proglasio nevažećim Zakon o platama u javnom sektoru.

Prema odluci, zakon nije bio u saglasnosti sa 11 člana Ustava Kosova prenosi Telegrafi.