Zemlja je puna slogana „tražimo radnike“.

Danas se Kosovo suočava sa teškom situacijom nezaposlenosti. U svim gradovima zemlje građani nose transparente i postere sa tekstom „tražimo radnike“, tražeći priliku da nađu redovan i stabilan posao.

Nezaposlenost je jedan od najvećih izazova sa kojima se Kosovo suočilo u poslednjoj deceniji. Sa povećanjem broja mladih koji napuštaju škole i fakultete, tržište rada nije u mogućnosti da pokrije potražnju za zapošljavanjem. U ovoj situaciji, mnogi mladi ljudi napuštaju zemlju i traže posao u drugim zemljama.

Vlada i preduzeća moraju sarađivati na otvaranju novih radnih mjesta i podsticanju ekonomskog razvoja zemlje.

Vlada treba da podstakne investicije i stvori pravo okruženje za preduzeća da razvijaju svoje aktivnosti u zemlji. Privrednici bi, sa svoje strane, trebalo da se angažuju u pripremi mladih otvaranjem novih radnih mjesta.