Zvaničnik CBK-a izvještava policiju da je u dvije banke deponovano preko 1.000 falsifikovanih kovanica od dva evra

Trend falsifikovanog novca nastavlja da ‘cveta’ na Kosovu, gde se na tržištu svakodnevno stavljaju u opticaj stotine i hiljade lažnih evra. Takve slučajeve uglavnom prijavljuju bankarski službenici u zemlji.

Nekoliko takvih slučajeva juče je prijavio zvaničnik Centralne banke Kosova (CBK), koji je saopštio da su dve banke deponovale preko 1.000 kovanica od dva evra za koje se sumnja da su falsifikovane.

Novac za koji se sumnja da je falsifikovan položen je u roku od nekoliko dana krajem februara, a oduzet je kao materijalni dokaz.

Po nalogu državnog tužioca pokrenut je predmet „Falsifikovanje novca“.

Kao preventivna mjera za “spasavanje” od 2 lažna evra, mnoga preduzeća na Kosovu su počela da ne prihvataju plaćanja ovim valutama.

Inače, falsifikovanje novca je krivično delo i sankcionisano je prema Krivičnom zakonu Republike Kosovo. Ko proizvede lažni novac u namjeri da ga prokaže kao pravi, kažnjava se zatvorom od jedne do deset godina.