Zvanično: Ovo je 11 tačaka evropskog plana za sporazum Kosova i Srbije

EU objavila je 11 članova Evropskog plana za sporazum između Kosova i Srbije, za normalizaciju odnosa. Prema prijedlogu, stranke će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava.

Obje strane će također međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Prema tački 3, obije strane će se rukovoditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samopouzdanje. odlučnost, zaštita ljudskih prava, i nediskriminacija.

Nadalje se naglašava da će u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, Strane riješavati svaki spor između sebe isključivo mirnim sredstvima i uzdržavat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Svjesni svoje odgovornosti za očuvanje mira, Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i sigurnosti u Evropi i prevazilaženju naslijeđa prošlosti, Svjesni da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir, Polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana o osnovnim pitanjima, uključujući i statusna pitanja, U želji da stvore uslove za saradnju između Strana za dobrobit naroda,

Dogovorili su se kako slijedi:

Član 1

Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na osnovu jednakih prava.

Obje strane će međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 2

Obje strane će se rukovoditi ciljevima i principima postavljenim u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno onim o suverenoj jednakosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje, zaštiti ljudskih prava., i nediskriminacija.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će rješavati sve sporove između sebe isključivo mirnim sredstvima i uzdržavati se od prijetnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Nijedna strana neće blokirati, niti poticati druge da blokiraju napredak druge strane na njihovom putu prema EU na osnovu vlastitih zasluga. Obje strane će poštovati vrijednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6

Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obje strane će novim zamahom nastaviti proces dijaloga predvođen EU koji bi trebao dovesti do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa.

Strane su saglasne da će produbiti buduću saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, transporta i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih osoba, raseljenih lica i drugih sličnih. oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma.

Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom koji vodi EU.

Član 7

Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.

Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmijeniti stalne misije. Oni se osnivaju u sjedištu odgovarajuće Vlade.

Praktična pitanja koja se odnose na uspostavljanje misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obje strane uzimaju u obzir opredijeljenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket ulaganja i finansijske podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10

Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsjedava EU, za praćenje implementacije ovog sporazuma.

Obje strane potvrđuju svoju obavezu da implementiraju sve prethodne sporazume Dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11

Obje strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju priloženu ovom sporazumu.