Danas će se održati javna rasprava o promjeni uredbe o upotrebi jezika u Prizrenu

Danas će se održati javna rasprava za dopunu i izmjenu uredbe o upotrebi jezika u opštini Prizren

Javna rasprava će se održati u sali za sjednice Skupštine opštine (Bijela kuća), sa početkom u 10 časova.

Dokument za navedenu uredbu je u javnoj raspravi od 17.04.2024. do 02.05.2024.